Pixel Illustrations for Kulturlabb at Skövde Konsthall.